ClearX Logo

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΛΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑÏΚΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ακροπόλεως 8, 3ος όροφος, γραφείο 302, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρος,

Ταχυδρομική διεύθυνση: info@katanalotis.org.cy

Τηλεφωνικό Κέντρο: 22516112 (Δευτέρα με Παρασκευή: 08:30 – 13:00)

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ), είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός καταναλωτών που προστατεύει και εκπροσωπεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των καταναλωτών από το 1973. Αποστολή μας είναι να εκπαιδεύουμε και να ενημερώνουμε τους καταναλωτές ώστε να γνωρίζουν και να ασκούν τα δικαιώματά τους. Επίσης, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που να επιτρέπει και εξασφαλίζει την προστασία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Πρόεδρος του ΚΣΚ είναι ο κος. Μάριος Δρουσιώτης.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ) προσφέρει πολλές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται γενικά σε όλους τους καταναλωτές της χώρας και όχι μόνο στα μέλη του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ιστοσελίδα https://katanalotis.org.cy είναι μια ποιοτική και ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών για όλους τους καταναλωτές. Η μακροχρόνια εμπειρία του Συνδέσμου, καθώς και η επιλογή επίκαιρων θεμάτων αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από τους καταναλωτές.

Συχνά δημοσιεύονται ενδιαφέροντα άρθρα τα οποία αποτελούν πηγή ανεξάρτητων πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών στην αγορά, καθώς και άλλους τομείς της προστασίας των καταναλωτών.

Ο ΚΣΚ εκδίδει δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία και διατηρεί ιστοσελίδα και λογαριασμούς σε ΜΚΔ.

Ενημερώνει, μέσω συνεντεύξεων των στελεχών του στα ΜΜΕ για τρέχοντα σχετικά σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ως επίσης και για την διαδικασία υποβολής παραπόνων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Εάν ένας καταναλωτής χρειάζεται συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά του/της σε συμβατική σχέση με παρόχους αγαθών και υπηρεσιών ή χρειάζεται βοήθεια για την επίλυση διαφοράς με κατασκευαστή, πωλητή ή άλλο πάροχο ή προμηθευτή υπηρεσιών, μπορεί να ζητήσει βοήθεια στο τηλεφωνικό κέντρο του Συνδέσμου. Ο ΚΣΚ θα αξιολογήσει το πρόβλημα και θα προτείνει την κατάλληλη λύση. Οι συμβουλές μας είναι ανεξάρτητες, αμερόληπτες και εμπιστευτικές.

ΔΟΚΙΜΕΣ

Ο ΚΣΚ. είναι μέλος του ICRT, του Διεθνούς Οργανισμού Δοκιμών και Έρευνας για τους Καταναλωτές, ο οποίος διεξάγει τις περισσότερες από τις δοκιμές του σε συνεργασία με ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών. Τα προϊόντα δοκιμάζονται σε ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με προκαθορισμένη μεθοδολογία. Οι προμηθευτές ή οι κατασκευαστές δεν γνωρίζουν και δεν επηρεάζουν την επιλογή των προϊόντων για δοκιμή. Οι υπηρεσίες δοκιμάζονται επίσης ανώνυμα. Εκτός από την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, οι δοκιμές από τις οργανώσεις καταναλωτών αναλύουν επίσης τη χρηστικότητα του προϊόντος, την οικονομική βιωσιμότητα και άλλες πτυχές που σχετίζονται με την καθημερινή χρήση. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται συνήθως στα μέσα ενημέρωσης που εκδίδουν οι οργανώσεις καταναλωτών, τα οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένα από διαφημίσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από την ίδρυσή του το 1973, ο ΚΣΚ εκπαιδεύει καταναλωτές και φορείς σε θέματα καταναλωτών, είτε μέσω της Σχολής Καταναλωτών είτε με την διοργάνωση ημερίδων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Επισκέπτεται σχολεία και εκπαιδεύει τους μικρούς καταναλωτές πώς να διεκδικούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους.

Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις και ενημερωτικές εκστρατείες στα αστικά κέντρα, στην ύπαιθρο, αλλά και στρατόπεδα της ΕΦ, ενημερώνοντας τον καταναλωτή για σημαντικά θέματα που τον απασχολούν.

ΒΟΗΘΕΙΑ

Η αποστολή του ΚΣΚ ως εθνική οργάνωση καταναλωτών είναι να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών για την αντιμετώπιση όλων των σχετικών θεμάτων που επηρεάζουν τη θέση των καταναλωτών στην κοινωνία. Παρεμβαίνει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και διεκδικεί βελτίωση νομοθεσιών και ρυθμίσεων για τους καταναλωτές. Η παρέμβαση του ΚΣΚ γίνεται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC).

Ο ΚΣΚ προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με τους παρόχους αγαθών και υπηρεσιών και ιδίως σε μεγάλες εταιρείες όπως οι προμηθευτές ενέργειας, οι τράπεζες, οι ασφαλιστές, οι φορείς τηλεπικοινωνιών και οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι Κύπριοι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στις κυπριακές και ευρωπαϊκές διαδικτυακές και μη διαδικτυακές αγορές χωρίς φόβο. Επιπρόσθετα, συμβάλλουμε ώστε όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε πλήρεις και ορθές πληροφορίες, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματά τους μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο ΚΣΚ εκπροσωπεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα...). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμέτοχή του ΚΣΚ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP, το οποίο σκοπό είχε να συμβουλεύσει τους καταναλωτές που βρίσκονται στα πρόθυρα ενεργειακής φτώχειας σχετικά με το πώς μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια, να μειώσουν το ενεργειακό κόστος των κατοικιών τους, βελτιώνοντας παράλληλα και το βιοτικό τους επίπεδο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΔΙΕΘΝΩΣ

Ο ΚΣΚ είναι μέλος της παλαιότερης και μεγαλύτερης οργάνωσης καταναλωτών της Ευρώπης (BEUC), του Consumers International (CI) και της International Consumer Research and Testing (ICRT), του διεθνούς οργανισμού δοκιμών καταναλωτών, γεγονός που μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε στενά με ξένες οργανώσεις καταναλωτών.

Παρουσιάζουμε τις δραστηριότητες του ΚΣΚ και τις γνώσεις σε διάφορα επίπεδα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μαζί με ενώσεις καταναλωτών και όχι μόνο, από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, προετοιμάζουμε και υλοποιούμε κοινά σχέδια δράσης, εκστρατείες και προγράμματα.