ClearX Logo

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΛΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑÏΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο συλλογικής αγοράς Φωτοβολταικών συστημάτων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Βιργινία Χρήστου, Νομική Λειτουργός Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών (ΚΣΚ)

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, Λεωφόρος Ακροπόλεως 8, 3ος όροφος, γραφείο 302, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρος, ταχυδρομική διεύθυνση: info@katanalotis.org.cy.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ο οποίος διαχειρίζεται τη διαδικτυακή πύλη https://www.photovoltaika.cy., διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και χειρίζεται προσεκτικά κάθε πληροφορία. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας στον οργανισμό μας, γι 'αυτό σας παρέχουμε ασφάλεια και εμπιστευτικότητα κατά τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΕ και την εθνική νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμος αρ.125(Ι)/2018 βάσει της συγκατάθεσης σας, την οποία παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής στην πύλη https://www.photovoltaika.cy.

(Ι) Συλλογή πληροφοριών και νομοθετικό πλαίσιο.

(1) Επίσκεψη στην ιστοσελίδα

Πως και γιατί: Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://www.photovoltaika.cy τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται αυτόματα (π.χ. αριθμός IP - ένας αριθμός που προσδιορίζει έναν μεμονωμένο υπολογιστή ή άλλη συσκευή). Ο Παγκόσμιος Ιστός λειτουργεί καταγράφοντας ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα, όπως τον αριθμό IP, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης και την ώρα επίσκεψης, στον διακομιστή ιστού που φιλοξενεί την ιστοσελίδα. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δεν επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται ξεχωριστά και δεν τα συνδέει με άλλα δεδομένα. Σκοπός αυτών των διαδικασιών είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών, δηλαδή να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός και η πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται και την ασφάλεια των σχετικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω αυτών των δικτύων και συστημάτων.

Νομική βάση: Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση που απορρέει από τις πρόνοιες του άρθρου 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.

Πόσο καιρό: Τα δεδομένα αποθηκεύονται για περίοδο 30 ημερών από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα.

(2) Εγγραφή για τη συλλογική αγορά Πως και γιατί: Κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα θα πρέπει να εισάγετε το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Αυτά τα δεδομένα είναι υποχρεωτικά για την επιτυχή εγγραφή και χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Σας ενημερώνουν για την πρόοδο της συλλογικής αγοράς,
 1. Σας διαβιβάζονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογική προσφορά αγοράς,
 2. Θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα σας επιτρέψει να ασκήσετε το δικαίωμα αγοράς του Φωτοβολταϊκού συστήματος υπό τους όρους της συλλογικής αγοράς από τον επιλεγμένο προμηθευτή - σε περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς,
 3. Σας παρέχονται πληροφορίες και βοήθεια κατά την εγγραφή και τη συμμετοχή σε συλλογικές αγορές,
 4. Έλεγχος της ικανοποίησης των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της συλλογικής αγοράς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα εγγεγραμμένου χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας (προφίλ εγγεγραμμένου χρήστη) κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Το όνομα εγγεγραμμένου χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του καθορίζονται σαφώς και συνδέονται με τα δεδομένα που εισάγονται.

Νομική βάση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(α) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα, διαφωνίες ή ζημιές ως αποτέλεσμα της παροχής εσφαλμένων πληροφοριών.

Για πόσο καιρό: έως τις 31 Αυγούστου 2029. Οι εκστρατείες συλλογικής αγοράς που προσφέρονται στους εγγεγραμμένους χρήστες αποτελούν δραστηριότητα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CLEAR-X, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης No 101033682. Δεδομένα που συλλέγονται για την εκτέλεση της εκστρατείας για τη συλλογική αγορά προϊόντων θα αποθηκεύονται για 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου CLEAR-X. Αυτή η μακρά περίοδος οφείλεται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων οποιουδήποτε έργου του προγράμματος «Horizon 2020». Ωστόσο, οι καταναλωτές έχουν πάντα το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους

(3) Εγγραφή σε πληροφορίες του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών: Πως και γιατί: Κατά την εγγραφή σας στη συλλογική αγορά προϊόντων έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το κουτάκι όπου συμφωνείτε να παρέχονται στο Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών τα στοιχεία σας, να λαμβάνεται τα ενημερωτικά του δελτία και ειδοποιήσεις σχετικά με τις διάφορες προσφορές αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία εισάγετε στην ηλεκτρονική φόρμα, καθώς και την ημερομηνία και ώρα εγγραφής.

Νομική βάση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν σφάλματα, διαφωνίες ή ζημιές ως αποτέλεσμα της παροχής εσφαλμένων πληροφοριών.

Πόσο καιρό: Μέχρι να ακυρώσετε την εγγραφή σας.

ΙΙ. Υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών βοηθείται από τους συνεργάτες του (υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων, τεχνική υλοποίηση της εκστρατείας, τηλεφωνικό κέντρο για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην εκστρατεία, υπηρεσίες πληροφορικής...), οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία Περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δεν θα αποστείλει τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτους που δεν είναι συμβεβλημένοι συνεργάτες του, τα πωλήσει ή τα χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τους σκοπούς που αναφέρονται ρητά στο παρόν έγγραφο.

ΙΙΙ. Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον χειρισμό τους, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα ενεργεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Θα χρησιμοποιήσουμε οργανωτικές, τεχνικές και άλλες κατάλληλες διαδικασίες και μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή καταστροφή δεδομένων, την αλλοίωση ή την απώλειά τους και τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία τους.

IV. Διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, θα αποτρέψουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων αναλόγως.

Σας εγγυόμαστε το δικαίωμα:

 • να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε;
 • διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
 • περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν π.χ. αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητήσετε αντ' αυτού περιορισμό της χρήσης τους,
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων: μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν, για παράδειγμα, δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία ή εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
 • φορητότητα δεδομένων: τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, πρέπει να σας το παρέχουμε σε δομημένη, αναγνώσιμη μορφή. Όπου είναι τεχνικά εφικτό, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλο.

Μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, Λεωφόρος Ακροπόλεως 8, 3ος όροφος, γραφείο 302, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρος, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: info@katanalotis.org.cy .

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει παραβιάσει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου.

Λευκωσία, 06/12/2022